handla om

varning


handla om varning

VARNING! ASTEROID SÄGS TRÄFFA JORDEN OM 3 MÅNADER! (Juli 2019).

Anonim

Villkor för användning - Viktig juridisk information

Limited ("NetDoctor") tillhandahåller sin tjänst på denna webbplats ("Tjänsten"), med förbehåll för följande Villkor för användning ("Villkor"), som kan uppdateras från tid till annan utan föregående meddelande. Du bör regelbundet granska villkoren för ändringar.

Dokumenten i Tjänsten presenteras endast för informationsändamål. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk vård eller uppmärksamhet av en kvalificerad utövare.
Materialen i Tjänsten kan inte och bör inte användas som grund för diagnos eller val av behandling.

Materialen är inte uttömmande, och tjänsten kan inte alltid återspegla all den senaste forskningen inom alla områden av medicin. Information om Tjänsten presenterar de mer vanligt förekommande aspekterna av medicinska tillstånd som sannolikt är av allmänt intresse, och av redaktionella skäl får det inte finnas vissa materiella och vanligt förekommande fenomen.

rekommenderar starkt alla användare med hälsoproblem att konsultera en läkare som kommer att utbildas i observation och tolkning av symptomen och kommer att kunna tillhandahålla en korrekt diagnos utifrån kunskap och förståelse för alla aspekter av ditt tillstånd och din medicinska historia.

Några av informationen på Tjänsten tillhandahålls av tredje part. är inte i stånd att verifiera denna information.

garanterar inte att sådan information är sann eller korrekt.
utför inte oberoende kliniska eller andra försök av något slag.

ingen garanti eller representation att (i) Tjänsten kommer att uppfylla dina särskilda krav, (ii) Tjänsten kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri, (iii) de resultat som kan erhållas från användningen av Tjänsten kommer att vara exakt eller tillförlitlig, och (iv) kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig via tjänsten kommer att uppfylla dina förväntningar.

Inget råd eller information, oavsett muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från eller via eller från Tjänsten ska skapa någon garanti eller annan skyldighet som inte uttryckligen anges i Villkoren.

1. Sekretesspolicy

Registreringsdata och viss annan information om dig omfattas av vår integritetspolicy. Mer information finns i vår sekretesspolicy på //www.netdoctor.co.uk/privacy.htm.

2. Förhandlingar med annonsörer och handlare

Din korrespondens eller affärsrelationer med eller deltagande i kampanjer av annonsörer och handlare som finns på eller genom någon av de tjänster som ingår i Tjänsten, inklusive betalning och leverans av relaterade varor eller tjänster, samt eventuella andra villkor, garantier eller föreställningar med sådana överenskommelser är enbart mellan dig och sådan annonsör eller köpman. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag godkänner du att a) inte är ansvarig eller ansvarig för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av sådana omständigheter eller som resultat av förekomsten av sådana annonsörer och handlare på tjänsten, och (b) eventuella beställningar som du lägger på, och eventuella produktspecifikationer och produkttillgänglighet som visas på, är Tjänsten underställd bekräftelse och villkoren för verksamheten hos den relevanta försäljaren.

3. Länkar

Tjänsten kan tillhandahålla eller tredje man kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet. Eftersom du inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar du och godkänner att det inte är ansvarigt för tillgången till sådana externa webbplatser eller resurser, och stöder inte och ansvarar inte för eller ansvarar för innehåll, reklam, produkter eller annat material på eller tillgänglig från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar och accepterar vidare att det inte direkt eller indirekt är ansvarigt eller ansvarigt för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan webbplats eller resurs.

4. Egendomsrättigheter

Du bekräftar och godkänner att Tjänsten och all information som presenteras för dig via Tjänsten innehåller proprietär information som skyddas av upphovsrättsskydd, varumärken, servicemärken eller andra immateriella rättigheter och lagar, gällande immateriella rättigheter och andra lagar. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av eller våra relevanta licensgivare godkänner du att inte helt eller delvis ändra, hyra, hyra, låna, sälja, distribuera eller skapa derivatverk baserat på Tjänsten.

5. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar och med undantag för dödsfall eller personskada som härrör från vår försumlighet, utesluter härmed ansvar för eventuella fordringar, förluster, krav eller skador av vilken typ som helst med avseende på Tjänsten och all information, innehåll, annonser eller produkter som tillhandahålls eller distribueras via Tjänsten, inklusive, utan begränsning, direkt, indirekt, oavsiktlig eller följdskada eller skada, oavsett om det härrör från förlust av vinst, inkomstförlust, förlust av data, förlust av användning eller annars och huruvida eller inte möjlighet till sådan förlust har anmälts till. Ovanstående gäller om sådana fordringar, förluster eller skador uppstår i skadestånd, kontrakt, försumlighet, enligt lag eller på annat sätt. Om du är konsument, påverkas inte dina lagstadgade rättigheter.

6. Undantag och begränsningar

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa garantier eller begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga eller följdskador. Följaktligen kan några av ovanstående begränsningar i avsnitt 5 inte gälla dig.

I synnerhet ska inget i dessa villkor påverka någon konsuments lagstadgade rättigheter eller utesluta eller begränsa ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vårdslöshet eller bedrägeri av.

7. Allmän information

Dessa villkor (inklusive riktlinjerna och reglerna som avses här) utgör hela avtalet mellan dig och och styr din användning av Tjänsten, vilket ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och. Villkoren och förhållandet mellan dig och ska styras av Englands lagar. Du och samtycker till att skicka in till de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet. Ett eventuellt misslyckande med att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i Villkoren skall inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i Villkoren fastställs av en domstol med behörig behörighet att vara ogiltig, är parterna likväl överens om att domstolen ska sträva efter att åstadkomma parternas avsikter enligt bestämmelsen och övriga bestämmelser i villkoren förblir i full kraft och effekt.

8. Diskussionsforum

Materialet som finns i diskussionsforumet lämnas in av allmänheten, INTE av vårt medicinska team, och presenteras för en icke-medicinsk publik endast för diskussion.

Materialet som presenteras i Discussion Forums är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk vård eller uppmärksamhet av en kvalificerad utövare. rekommenderar starkt alla användare med hälsoproblem att konsultera en läkare. Du rekommenderas starkt att konsultera en läkare innan du påbörjar någon behandling.

Materialen i Discussion Forums kan inte och bör aldrig användas som grund för diagnos eller val av behandling. I den utsträckning det är möjligt, utesluter uttryckligen all ansvar för informationen och yttrandena i Diskussionsforum, Tjänsten eller andra webbplatser som är kopplade till Tjänsten.

lämnar inga uppgifter om materialet i Diskussionsforum, Tjänsten eller andra webbplatser som är kopplade till Tjänsten. Tjänsten ska styras av och tolkas i alla avseenden i enlighet med engelsk rätt och den engelska högsta domstolens icke-exklusiva behörighet kommer att tillämpas i fråga om eventuella anspråk eller ärenden som uppstår i samband med denna webbplats. förbehåller sig rätten att ta bort allt material som vi anser vara olämpligt. Det är uttryckligen förbjudet att skicka material som är pornografiskt, offensivt, ärekränkande, trakasserande, kränkande, ookumenterat faktiskt felaktigt eller annars olagligt eller olagligt, eller att posta material som på något sätt strider mot accepterad moral och beteende. Diskussionsforum hanteras av diskussionsredaktörer som inte ingår i vårt medicinska team.

Övervakar inte innehållet i diskussionsforumet och lämnar inga uppgifter om det medicinska eller andra innehållet i inlägg på tjänsten.

9. Överträdelser

rekommenderar användare som finner olämpligt innehåll att kontakta oss omedelbart för att kunna vidta sådana åtgärder som vi enligt vårt eget gottfinnande anser lämpliga, inklusive att ta bort innehåll. Dessutom förbehåller vi oss rätten och diskussionsredaktörerna är behöriga att ta bort allt material som de är medvetna om som bryter mot dessa användarvillkor för diskussionsforumet eller som vi annars anser olämpliga.

Din användning av webbplatsen, tjänsten och innehållet är föremål för ovanstående villkor. Om du finner dessa villkor oacceptabelt ber vi dig att lämna webbplatsen.

Läkares Råd