välbefinnande

DH "tar åtgärder för att involvera kliniker"


välbefinnande DH "tar åtgärder för att involvera kliniker"

USI Tech Bitcoin Reviews - USI-Tech Explained and Sign-up Information (Juli 2019).

Anonim

Det senaste hälsovårdsdepartementet om framtida professionella verkställande kommittéer (PEC) syftar till att säkerställa att kliniker och vårdpersonal ingår i beslutsprocessen, hävdade vårdminister Lord Warner.

Ett samrådsdokument har publicerats av avdelningen, med diskussioner efter en granskning med PEC, läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal.

Talar syftar till att säkerställa att yrkesverksamma ingår i beslutsprocesser och lokala omständigheter återspeglas, så att folkhälsovården kan komma ifrån sin "one-size-fit-all approach", sa Lord Warner.

Han lyfte fram regeringens åtagande att stärka PEC, som styr primärvården om politik och investeringar.

"Det är absolut nödvändigt att vi vidtar åtgärder för att säkerställa att kliniker och vårdpersonal är inblandade i beslutsfattandet", tillade han.

Nyligen föreslog brittiska medicinska föreningen att hälso- och sjukvårdspersonal deltar i beslut om idrifttagning.

Processen bör förbli en kärna NHS-funktion, hävdade gruppen, även om den krävde att kliniska nätverk skulle ta ledningen från folkhälsovården för att underlätta offentlig-privat samarbete.

© Adfero Ltd

Läkares Råd