cancer

Förkylning "kunde bota cancer"


cancer Förkylning "kunde bota cancer"
Anonim

Att döda cancerceller genom att infektera dem med virus som förkylning kan ge en möjlig botemedel mot sjukdomen, det har blivit meddelat.

Dr Julie Sharp, senior cancerinformatör vid Cancer Research UK, sa att metoden skulle ha färre biverkningar än dagens behandlingar.

Metoden är emellertid fortfarande långt ifrån att vara redo att behandla patienter med, varnade Sharp försiktigt.

Med tanke på BBC News 24 sa Dr Sharp: "Även om det är en spännande utveckling vet vi att det fortfarande är ganska tidiga dagar.

"Vetenskapsmännen har gjort dessa experiment i laboratoriet, men de har gjort framsteg, och det betyder att de under de närmaste åren hoppas kunna påbörja kliniska prövningar."

Våra kroppar är utformade för att bekämpa infektion så att de kan avvärja virus; dock har cancerceller inte samma förmåga, tillade Dr. Sharp.

Den enda haken är att få ett virus att attackera en cancercell innan de friska cellerna attackerar och neutraliserar det, förklarade hon.

Nuvarande metoder för behandling av cancer innefattar kirurgi, kemoterapi, strålbehandling, immunterapi och monoklonal antikroppsterapi.

© Adfero Ltd

Läkares Råd