välbefinnande

Välgörenhet kräver livräddande skolklasser


välbefinnande Välgörenhet kräver livräddande skolklasser

Läkare utan vänster: Free Healthcare (Freedomfest 2016) (Juli 2019).

Anonim

Barn bör undervisas i skolan om akut livsstöd (ELS), en nationell hjärtkänsla har sagt.

British Heart Foundation (BHF) anser att den nationella läroplanen bör ändras så att alla barn får färdigheter som kardiopulmonell återupplivning (HLR) och hur man hanterar allvarlig blödning och kvävning.

Den senaste undersökningen tyder på att tre femtedelar av barn för närvarande inte skulle kunna hjälpa någon som hade kollapsat på gatan.

Under tiden anser 86 procent av lärarna och 70 procent av föräldrarna att sådana färdigheter bör läras i skolan.

Maura Gillespie, vår chef för politik och offentliga angelägenheter vid BHF, sade: "Att lära ungdomar hur man räddar ett liv är lika viktigt som att lära sig läsa och skriva. De är färdigheter som utrusta dem för verkliga situationer som de kan möta i sina liv.

Att göra dessa färdigheter en del av den nationella läroplanen i England skulle vara ett enkelt sätt att förvandla denna syn till en verklighet.

Kampanjer från BHF och Resuscitation Council (UK) vill att ELS ska undervisas till gymnasieelever från år sju, med uppdateringskurser som ges årligen tills de lämnar skolan.

Läkares Råd