välbefinnande

Cannabis användning i samband med heroinberoende

välbefinnande Cannabis användning i samband med heroinberoende
Anonim

Att röka cannabis kan leda till att användarna blir mer utsatta för heroinberoende vid ett senare tillfälle, säger en ny studie från svenska forskare.

Enligt resultaten av en studie utförd på råttor påverkar exponeringen för cannabis hjärnan genom att göra den mer känslig för heroin om den utsätts för det i framtiden, vilket möjligen ökar risken för missbruk.

Råttor som tidigare hade blivit utsatta för cannabis vid ungdomar visade sig ta mycket större doser opium (den grundläggande ingrediensen i heroin) än de råttor som inte hade exponerats.

Råttorna var utbildade för att själv administrera läkemedlet, så att de kunde ta så mycket som de ville ha.

Forskarna hävdar att de kemiska systemen i hjärnan som är ansvariga för positiva känslor och känslor av belöning påverkas av cannabis, vilket gör dem mer mottagliga för opiater som heroin senare.

Eftersom samma system förekommer hos människor ser forskningen ut att återuppta debatten om säkerheten för "mjukare" droger och länken till hårdare droganvändning i senare liv.

© Adfero Ltd

Läkares Råd