värk och smärtor

Kan jag ta andra läkemedel med tramadol?

värk och smärtor Kan jag ta andra läkemedel med tramadol?
Anonim

Kan jag ta andra smärtstillande medel med tramadol?

Det är bra att ta receptfria smärtstillande medel som paracetamol, ibuprofen eller aspirin med tramadol (förutsatt att dessa är lämpliga för dig). Dessa är svagare smärtstillande medel, men eftersom de fungerar på ett annat sätt än tramadol kan de attackera smärtan från en annan vinkel. Det finns emellertid ingen anledning att ta svaga opioider som kodin eller co-kodamol med tramadol, eftersom de fungerar på ett liknande sätt och kan också ha liknande biverkningar.

Om du upptäcker att du fortfarande får smärta trots att du tar tramadol är det bäst att prata med din läkare. De kan eventuellt öka din tramadoldos eller prova på en annan smärtstillande medel.

Kan jag ta tramadol med andra läkemedel?

Det är viktigt att berätta för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar några läkemedel, även de som köpts utan recept och växtbaserade läkemedel, innan du börjar ta tramadol.

På samma sätt, kontrollera alltid med din läkare eller apotekspersonal innan du tar några nya läkemedel med tramadol, för att säkerställa att kombinationen är säker eller få ytterligare råd om eventuella problem att leta efter. Detta är särskilt viktigt för de läkemedel som nämns nedan.

Du är mer benägna att känna dig sömnig eller sömnig med tramadol om du tar den med andra läkemedel som kan orsaka sömnighet, såsom följande:

 • antihistaminer som orsakar dåsighet, t ex klorfenamin, hydroxinsyra, prometazin
 • antipsykotika, t.ex. haloperidol
 • barbiturater, t.ex. fenobarbital, amobarbital
 • bensodiazepiner, t.ex. diazepam, temazepam
 • muskelavslappnande medel, t.ex. baclofen
 • andra opioider, t.ex. kodin, morfin, fentanyl
 • sovande tabletter, t.ex. zopiklon
 • tricykliska antidepressiva medel, t.ex. amitriptylin .

Det kan finnas en ökad risk för en sällsynt men potentiellt allvarlig biverkning som kallas serotoninsyndromet om du tar tramadol med läkemedel eller läkemedel som ökar serotonins nivåer eller aktivitet i nervsystemet. Dessa inkluderar följande:

 • dapoxetin för för tidig utlösning
 • mirtazapin
 • selektiva serotoninåterupptagshämmare-antidepressiva medel (SSRI) såsom citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin eller sertralin
 • serotonin noradrenalinreopptagshämmare (SNRI), såsom venlafaxin eller duloxetin
 • tricykliska antidepressiva medel, t.ex. amitriptylin
 • triptaner för migrän som sumatriptan
 • örtmedicinen St John's wort ( Hypericum perforatum) .

Om du tar något av läkemedlen ovan bör du berätta för din läkare om du upplever symtom som förvirring, agitation, tremor, muskelsprängning, skakningar, svettningar, hjärtklapp eller diarré efter att du tagit tramadol också.

Följande läkemedel kan göra tramadol mindre effektiv vid lindring av smärta:

 • karbamazepin
 • ondansetron .

Tramadol kan stärka antikroppar mot antikoagulerande medel som warfarin. Om du tar warfarin, bör din blodproppstid (INR) kontrolleras när du börjar och slutar behandling med tramadol.

Det kan finnas en ökad risk för kramper eller anfall om tramadol tas med följande läkemedel:

 • antipsykotiska läkemedel, t.ex. haloperidol
 • bupropion
 • meflokin
 • SSRI-antidepressiva medel, t ex fluoxetin
 • tricykliska antidepressiva medel, t.ex. amitriptylin .
 • Vad används tramadol för och vad ska jag veta innan jag tar det?
 • Hur tar du tramadol?
 • Vem ska inte ta tramadol?
 • Vad är de möjliga biverkningarna av tramadol?

Senast uppdaterad: 07.10.2016

Läkares Råd