välbefinnande

Genombrott i hur cancer sprider sig


välbefinnande Genombrott i hur cancer sprider sig
Anonim

Ett genombrott i förståelsen av hur cancerformer sprids kan potentiellt erbjuda hopp om nya behandlingar, säger forskare.

Forskare vid University of Manchester använde embryonala stamceller (ES) för att undersöka migrering av vissa tumörer i andra delar av kroppen.

De fann att när ES-celler förändras under utvecklingen av tumörer blir de mesenkymala, vilket betyder att de inte binder till varandra och kan röra sig runt.

Denna förändring, som kan visa hur cancerceller kan spridas, har tidigare observerats i det tidiga embryot, enligt dr Chris Ward från universitetets medicinska och humanistiska fakultet.

"Genom att studera dessa ES-celler har vi redan identifierat en ny del av denna övergångsprocess, " påpekade han.

"Vi förväntar oss att användningen av ES-celler leder till identifiering av andra okända faktorer som är involverade i cancercellspridning, vilket förhoppningsvis leder till nya vägar för cancerterapi."

En cancer kan spridas lokalt, genom blodcirkulationen eller genom lymfsystemet, enligt Cancer Research UK.

© Adfero Ltd

Läkares Råd