välbefinnande

Abdominal chemo "kan öka överlevnad av ovariecancer"


välbefinnande Abdominal chemo "kan öka överlevnad av ovariecancer"
Anonim

Kvinnor med äggstockscancer kan dra nytta av att få kemoterapi läkemedel direkt i buken, föreslår en studie.

Emellertid verkar tillvägagångssättet bara vara till nytta för dem med låga halter av ett protein som framställts av BRCA1-genen i deras tumörer.

Forskare vid Gynecologic Oncology Group och University of Pittsburgh jämförde överlevnaden av 400 kvinnor som fick kemoterapi på olika sätt.

De fann att kvinnor med låga nivåer av BRCA1-protein i sina cancerceller normalt levde i tre år längre, om deras läkemedel administrerades direkt i buken (intraperitoneal injektion) istället för i en ven (intravenös injektion).

Det fanns dock ingen sådan överlevnadsfördel för de kvinnor med normala nivåer av proteinet i deras cancerceller.

Publicerad i British Journal of Cancer, tyder resultaten på att kemoterapi ska administreras via intraperitoneal injektion bland de kvinnor med låga BRCA1-nivåer.

Lead författare Dr Thomas Krivak, från University of Pittsburgh, förklarade: "När kemoterapi ges direkt i buken når det cancercellerna i en högre koncentration än när den administreras i en ven. Det betyder att det kan fungera mer effektivt.

Martin Ledwick, huvudinformationssjuksköterska vid Cancer Research UK, föreslog att studien skulle kunna leda till att behandlingen anpassas mer efter enskilda patienters behov och genetiska smink.

Läkares Råd