Hälsa Nyheter

 • Infektioner och blodsocker

  Infektioner och blodsocker

  Fråga Jag har typ 2-diabetes. Kommer en infektion att orsaka att blodsockernivån minskar? Svar Under sjukdom och infektion ser de flesta med diabetes att deras blodsockerkoncentration tenderar att stiga i stället för att falla. Det kan finnas mätningar av tungt socker i urinen eller blodet. Det är viktigt att din normala behandlingsregim fortsätter vid sådana tillfällen och att din kost fortsätter som normalt när det är möjligt. Mycket höga

  Läs Mer »
 • Patienterna bör vara bättre utbildade om medicinering "

  Patienterna bör vara bättre utbildade om medicinering "

  Patienter som är ordinerad läkemedel bör ges mer information om vad de tar för att förbättra säkerheten och vidhäftningen, har författarna till en ny studie sagt. Ett team på Northwestern University i Chicago, USA intervjuade en grupp över 50-talet som hade ordinerats medicinering för högt blodtryck. De blev til

  Läs Mer »